Logo%20transparant
Nl En 

Nieuws

Seminar ''Hoe om te gaan met opslag, transport en terugname van Li-ion batterijen binnen de nieuwe regelgeving''.

Geschreven door Niels Koster op 19 april 2017

Van Peperzeel zal op 1 juni 2017 in nauwe samenwerking met European Cleaning Machines Recycling (ECMR) een seminar organiseren met als thema

                                   "Hoe om te gaan met opslag, transport en terugname
                                     van Li-ion-batterijen binnen de nieuwe regelgeving".

ECMR is een van de toonaangevende en betrouwbare krachten in de schoonmaakindustrie  die voor innovatie en duurzaamheid zorgdragen, die leiden naar een kringloopsamenleving. Van Peperzeel is, naast dat het dé inzamelaar van gebruikte loodzuurbatterijen is, ook het nationale sorteercentrum van afgedankte Li-ion-batterijen. Gezamenlijk helpen de beide bedrijven producenten en importeurs om aan hun verplichting van inzameling en afhandeling van gebruikte batterijen te voldoen.

De schoonmaakindustrie is zich tegenwoordig steeds meer bewust van de schadelijke milieueffecten van loodzuurbatterijen en de nog gevaarlijker nieuwe generatie Li-ion-batterijen die de veiligheid van opslag, vervoer en hergebruik kunnen schaden.

De gecombineerde kennis en expertise van ECMR en Van Peperzeel resulteerde in unieke kennis over gebruikte batterijen en de recycling mogelijkheden hiervan.

Zij zullen deze kennis met u delen door tijdens dit seminar gevaarlijke goederen te behandelen, zodat u weet hoe veiligheidsprocedures kunnen worden gewaarborgd en vervoer in overeenstemming kan worden gebracht met de huidige nieuwe regelgeving binnen de EU. Dit seminar is uniek binnen onze schoonmaakindustrie. Het zal nieuwe inzichten aanreiken om goederen op een veilige en duurzame manier te verwerken, zonder gevaar voor de betrokken medewerkers, die dagelijks met Li-ion-batterijen geconfronteerd worden en voor het milieu.  

Dit seminar is vooral bedoeld voor MVO-, magazijn-, veiligheids- en kwaliteitsmanagers en voor iedereen die dagelijks met gevaarlijke goederen werkt.

Voor meer informatie: http://www.ecmr.nu/seminar/

ECMR                                                                                                   Van Peperzeel

Het Spijk 3                                                                                           James Wattlaan 6

NL-8321 WT Urk                                                                                  NL-8218 MB Lelystad

www.ecmr.nu                                                                                       www.peperzeel.nl

Containers beveiligd met FirePro Aerosol blussystemen.

Geschreven door Niels Koster op 4 april 2017

Vanaf vandaag zijn onze containers, geschikt voor Lithium en Li-ion batterijen, beveiligd met FirePro Aerosol blussystemen.

Voor meer informatie zie ook www.batterysafetysolutions.com

17796063_1073379232807897_7293440181274721632_n

Project Duurzame Inzetbaarheid

Geschreven door Niels Koster op 17 februari 2017

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is het project ESF Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen. Het resultaat van dit project kan een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers.

Van Peperzeel heeft met succes meegewerkt aan dit project. Binnen Van Peperzeel werd onderzocht of er gezondheidsrisico’s zijn bij het blootstellen van metalen of zwavelig zuur bij het storten van accu’s. Het doel van het onderzoek was om de blootstellingsniveaus opnieuw te meten om gezondheidsrisico’s uit te sluiten. Er zijn op 3 verschillende dagen 6 metingen gedaan om de blootstelling te meten. De resultaten van de metingen waren onder de 10% van de grenswaarden en dit betekend dat we in het groene gebied zitten. Kortom we voldoen aan de grenswaarden voor de blootstelling. Naast de metingen zijn er bij de medewerkers in de productie aan het begin en aan het eind van de dag een urine monster afgenomen. De urine is onderzocht op arseen, kwik, lood, cadmium en kobalt. De waarde in de urine monsters zijn allen beneden de grenswaarde en geven geen aanleiding tot vervolgonderzoek. De uitslag van de andere metingen is dat de grenswaarde niet wordt overschreden. Voor aluminium en lood geldt dat deze iets boven de grenswaarde liggen, maar gezien de geringe overschrijding zijn hier ook geen extra metingen of vervolgonderzoek nodig. Het uitvoeren van de metingen is gedaan conform de NEN-EN 689.

Mocht u vragen hebben, of wilt u meer informatie over dit onderzoek, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


esf-logo-uitgebreid

Van Peperzeel wenst u namens alle medewerkers fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig nieuwjaar!

Geschreven door Niels Koster op 21 december 2016
Screen Shot 2016-12-22 at 13.28.17

Kalender 2017

Geschreven door Niels Koster op 12 december 2016

Als eindejaarsgeschenk leveren wij bij elke volle accubak een Van Peperzeel kalender.

fc5acebfb6934facadf1f8b2c80efa71

Van Peperzeel hopes to end the curse of e-car fires. - Recycling International

Geschreven door Niels Koster op 5 december 2016
RecyclingMagazine

Recycling Magazine: 'Van Peperzeel introduceert blusmiddel F500'

Geschreven door Niels Koster op 24 november 2016
15094320_978264195652735_3650954772631680705_n

VAN PEPERZEEL KOMT MET DE OPLOSSING VOOR BESTRIJDING BIJ BRANDEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Geschreven door Niels Koster op 11 oktober 2016

Van Peperzeel uit Lelystad geniet al sinds jaar en dag landelijke bekendheid als nationaal sorteercentrum voor alle in Nederland ingezamelde consumenten­ batterijen. Daarnaast is de onderneming in toenemende mate Europees bekend als expertisecentrum m.b.t. de nieuwe generatie batterijen, met name Li-Ion, die gebruikt worden in hybride- en volledig elektrische voertuigen.

 

De sterke toename van het aantal elektrische auto’s en E-Bikes op de wegen, heeft een probleem blootgelegd waarvoor, tot nu toe, in de praktijk geen adequate oplossing voorhanden was. Elektrische voertuigen zijn door de enorme toename van de aantallen nu ook frequenter betrokken bij ongelukken. Het komt daarbij steeds vaker voor dat er sprake is van brand of risico op brand. Dit fenomeen doet zich overigens ook voor bij het vervoer van accupacks in het kader van recyclingstromen. Bij crashes en vervoer kan door kortsluiting van geheel of gedeeltelijk geladen accupacks veel energie vrijkomen met alle risico's van dien.

 

De brandweer heeft hiervoor tot nu toe geen geëigende oplossingen. Van Peperzeel heeft in de afgelopen jaren veel research gedaan m.b.t. deze toenemende problematiek. In nauwe samenspraak met voertuig- en blusmiddel producenten en andere autoriteiten is gezocht naar passende oplossingen. Ook bij het recente tragische ongeval in Baarn met een elektrische auto is de hulp en expertise van Van Peperzeel ingeroepen.

 

Als afronding van een proces van veel onderzoek en testen is vandaag op het terrein van Van Peperzeel een laatste serie testen uitgevoerd met het  brandblusmiddel F-500. De specifieke eigenschappen van dit nog vrij onbekende blusmiddel blijken in de praktijk uitstekend te werken bij het blussen en onder controle brengen  van verhitte  of  brandende  Lithium-Ion batterijen. De introductie van het F-500 blusmiddel maakt onderdeel uit van een totaalconcept wat Van Peperzeel op de markt zal brengen rondom toepassing en vervoer van Lithium-Ion batterijen.

 

Onder grote belangstelling van representanten van de nationale-, internationale en regionale brandweer, alsmede van vertegenwoordigers van producenten en andere autoriteiten, zijn deze brandproeven succesvol verlopen.

 

Van Peperzeel zal, specifiek gericht op de sector waarin het bedrijf actief is, deze blusmiddelen op korte termijn op de Europese markt brengen.  

__________________________________________________________________

 

Van Peperzeel, James Wattlaan 6, 8218 MB Lelystad, www.peperzeel.nl

Voor nadere info: Johan van Peperzeel, Tel. 0320-401400, jh@peperzeel.nl


Erkend-Duurzaam_banner-240x60_V1


ISO 14001


ISO 9001


MRF keurmerk
Contact

Van Peperzeel 
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad 
T +31 (0)320 - 401 400
E info@peperzeel.nl 

Locatie
Blijf op de hoogte!