Logo%20transparant
Nl En 

Nieuws

Opslag en transport aandrijfbatterijen

Geschreven door Niels Koster op 22 april 2022

Van Peperzeel in Lelystad haalt aandrijfbatterijen uit elektrische en hybride auto’s op bij autodemontage-, garagebedrijven en autodealers, slaat ze op in speciale opslagcontainers met blussystemen en regelt, als de container vol is, het vervoer naar een batterijverwerker in Europa. 

(bron: ARN

Gemeente erkent fout, accu- en batterij-inzamelaar Van Peperzeel mag blijven zitten

Geschreven door Niels Koster op 31 januari 2022

Het bedrijf Van Peperzeel uit Lelystad dat oude accu's en batterijen inzamelt, mag tóch op bedrijventerrein Larserpoort blijven zitten. Dat concludeert de gemeente Lelystad. Vorig jaar wilde de gemeente nog dat het bedrijf zou vertrekken in verband met risico's voor de omgeving. Ook zouden de bedrijfsactiviteiten niet in het bestemmingsplan passen.

Wethouder Jack Schoone zegt nu dat de gemeente vorig jaar een fout heeft gemaakt. Bij nader inzien mag Van Peperzeel wel op het bedrijventerrein zitten. Dat heeft te maken met het moment waarop de inzamelaar van batterijen en accu's zich daar vestigde. Dat was in 2007, vóórdat het huidige bestemmingsplan van kracht werd. Hierdoor valt de onderneming onder het zogenaamde overgangsrecht, totdat er in de toekomst een nieuw bestemmingsplan wordt aangenomen.

Veiligheid
Volgens de wethouder is ook de veiligheid, waarover de gemeente zich vorig jaar grote zorgen maakte, gewaarborgd. Omdat de inzamelaar van accu's en batterijen met gevaarlijke stoffen werkt, valt het onder de zogenaamde Bevi-regels. Dat staat voor Besluit externe veiligheid inrichtingen. Voor een Bevi gelden aparte veiligheidsnormen om de omgeving van het bedrijf te beschermen. Zo moeten er bepaalde afstanden worden gehanteerd en er mogen er niet te veel personen in de buurt komen. Van Peperzeel wordt hierop getoetst en het bedrijf voldoet aan de regels.

Van Peperzeel is tevreden
Directeur Johan van Peperzeel is tevreden dat zijn bedrijf op de huidige plek kan blijven. Maar binnen een paar jaar wil hij uitbreiden, en dat kan niet op deze locatie. Daarvoor zal hij uitwijken naar een plek buiten Flevoland, zo voorspelt hij.

Leverancier van verfproducten en technische vloeistoffen PearlPaint, dat vlakbij Van Peperzeel zit, kan volgens de gemeente overigens ook op het bedrijventerrein blijven. Vorig jaar dacht de gemeente dat PearlPaint, net als Van Peperzeel niet op Larserpoort thuishoort.

(bron: Omroep Lelystad)

Van Peperzeel wenst u namens alle medewerkers fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar.

Geschreven door Niels Koster op 24 december 2021


Fijne feestdagen NL (2)

Van Peperzeel B.V. werkt aan verantwoorde metaalketens.

Geschreven door Niels Koster op 13 oktober 2021

Van Peperzeel B.V. werkt aan verantwoorde metaalketens

Van Peperzeel informeert trots al onze zakenrelaties dat wij actief samenwerken met verschillende organisaties om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en om ernstige negatieve effecten voor mens en milieu, gelinkt aan de metaalketen, aan te pakken. Die effecten zouden wij onmogelijk alleen kunnen aanpakken. Deze multi-stakeholder samenwerking verloopt via het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector, wat ons ook in staat stelt om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Andere deelnemende organisaties zijn bedrijven, de overheid, brancheverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en vakbonden.

Van Peperzeel draagt bij aan het bevorderen van milieuvriendelijke en economisch verantwoorde recycling van accu’s, batterijen en metalen. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen voor onze ketens en (potentiële) negatieve impact voor mens en milieu identificeren, voorkomen en verminderen. Daarnaast streven wij naar een maximale bijdrage aan de circulaire economie mede om grondstoffen tekort in de toekomst te voorkomen. Het ondertekenen van dit convenant is daarom een logische vervolgstap voor Van Peperzeel. We kijken ernaar uit om onze kennis en ervaring te delen en van andere partijen in het convenant te leren. Door samen te werken aan de doelstellingen van het akkoord kunnen we een positief verschil maken in de internationale ketens.

Metalen zijn essentieel voor de productie van verschillende goederen en technologieën, en zijn cruciaal voor de transitie naar schone en duurzame energie. De uitvoering van het Convenant zal worden toegewijd aan:

-                bedrijven te voorzien van de nodige kennis, instrumenten en andere hulpmiddelen en/of tools, zodat zij in staat zijn om potentiële risico’s in hun toeleveringsketen (van mijnbouw tot recycling) te begrijpen en aan te pakken,

-                het identificeren en aanpakken van potentiele risico’s in de toeleveringsketen van secundaire grondstoffen (schroot), en

-                relevante actoren in de metaalketen (op nationaal en internationaal niveau) aan te moedigen om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en het VN-verdrag voor Bedrijfsleven en Mensenrechten te respecteren en hiernaar te handelen.

Wij doen een beroep op al onze zakenrelaties om onze inzet te steunen en samen met ons aan verantwoorde metaalketens te werken.

Geïnteresseerd in deelname of meer informatie? Neem contact op met het secretariaat via metaalconvenant(at)ser.nl of bezoek de website.

Partijen: A&M Recycling | In2Waste Solutions, Century Aluminum Vlissingen, Climax Molybdenum, CNV, E-MAX Aluminium Profielen, Eurometaux, FNV, Global March against Child Labour, Gooimeer, IUCN Nederland, Krommenhoek Metals, Metaal Nederland, het Ministerie voor Buitenlandse Zaken, Nyrstar, Smart-M, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Tata Steel Nederland, Unicef Nederland, Uzimet, Van Peperzeel en Wuppermann Staal Nederland.

 

Steunbetuigers: Bettercoal, FME, International Tin Association, International Zinc Association, Metaal Recycling Federatie en Terre des Hommes.

 


Website1.1

Uitzending van Het Klokhuis

Geschreven door Niels Koster op 13 oktober 2021

Enkele maanden geleden kwam Het Klokhuis ons bedrijfsproces filmen. Dit is een erg leuk en informatief filmpje geworden! 

Van Peperzeel wil schadevergoeding van gemeente

Geschreven door Niels Koster op 2 september 2021

Het Lelystadse bedrijf Van Peperzeel eist een schadevergoeding van de gemeente Lelystad. Van Peperzeel neemt het de provincie, de gemeente en de omgevingsdienst kwalijk dat er jarenlang vergunningen aan het bedrijf zijn verstrekt, terwijl dat officieel niet klopte met de wet- en regelgeving.

Lees hier het volledige bericht

Reactie uitzending Omroep Flevoland

Geschreven door Niels Koster op 24 augustus 2021

Afgelopen vrijdag 20 augustus 2021 om 17.00 uur en tevens vanmorgen vroeg was Van Peperzeel onderwerp van het gesprek tijdens een nieuwsuitzending van Omroep Flevoland. In deze nieuwsitems werd aangegeven dat wij zouden moeten verhuizen naar een nieuwe locatie, gezien onze bedrijfsactiviteiten. Onze reactie hierop is als volgt:

Allereerst beschikken wij over een rechtmatig verkregen en onherroepelijke vergunning. Onze huidige bedrijfsactiviteiten zijn dus volledig vergund en op basis hiervan is er ook geen sprake over een verhuizing naar een ander bedrijventerrein. Er is inderdaad sprake van een tijdelijke gedoogsituatie voor een verruimde opslag van li-ion batterijen. De reden voor dit gedoogbesluit is het COVID-19 virus, wat heeft geleid tot tijdelijke sluitingen van recyclers in Europa. Desalniettemin zijn wij in gesprek met de gemeente Lelystad voor een eventuele andere locatie onder andere wegens uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten. 

Wij betreuren ten zeerste dat wij door Omroep Flevoland worden betitteld als een bedrijf dat “aan banden zou moeten worden gelegd.” Wij zijn juist een vooruitstrevend bedrijf met innovatieve oplossingen voor de (wereldwijde) batterijproblematiek. We hebben onze vergunningen up to date, beschikken over diverse (ISO) certificaten en hebben juist het milieu hoog in het vaandel staan.

In deze nieuwsitems lijkt het alsof wij li-ion batterijen en ongesorteerde batterijen opslaan in onze grote bedrijfshal. Hierbij is ook niet gebruik gemaakt van recent beeldmateriaal. Sinds begin 2020 slaan wij namelijk li-ion batterijen en ongesorteerde batterijen gecompartimenteerd op in onze opslagcontainers, welke allemaal voorzien zijn van een speciaal blussysteem. Hierdoor is het risico voor de omgeving tot het minimum beperkt.

Regels rondom opslag van li-ion batterijen zijn niet duidelijk en op dit moment aan veranderingen onderhevig. Wij hebben zeer regelmatig overleg met de Veiligheidsregio en Omgevingsdienst / Provincie Flevoland omtrent mogelijke oplossingen.

 


Arie de Jong, directeur van Stibat Services, blikt terug en vooruit

Geschreven door Niels Koster op 19 juli 2021

De samenwerking tussen Stibat en Van Peperzeel B.V. voor het sorteren, opslaan en transporteren van afgedankte batterijen in Nederland mooi uitgelicht in het jaarverslag 2020 van Stibat.


Erkend-Duurzaam_banner-240x60_V1


ISO 14001


ISO 9001


MRF keurmerk
Contact

Van Peperzeel 
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad 
T +31 (0)320 - 401 400
E info@peperzeel.nl 

Locatie
Blijf op de hoogte!