Logo%20transparant
Nl En 

Nieuws

Van Peperzeel wenst u namens alle medewerkers fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar.

Geschreven door Niels Koster op 24 december 2021


Fijne feestdagen NL (2)

Van Peperzeel B.V. werkt aan verantwoorde metaalketens.

Geschreven door Niels Koster op 13 oktober 2021

Van Peperzeel B.V. werkt aan verantwoorde metaalketens

Van Peperzeel informeert trots al onze zakenrelaties dat wij actief samenwerken met verschillende organisaties om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en om ernstige negatieve effecten voor mens en milieu, gelinkt aan de metaalketen, aan te pakken. Die effecten zouden wij onmogelijk alleen kunnen aanpakken. Deze multi-stakeholder samenwerking verloopt via het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector, wat ons ook in staat stelt om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Andere deelnemende organisaties zijn bedrijven, de overheid, brancheverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en vakbonden.

Van Peperzeel draagt bij aan het bevorderen van milieuvriendelijke en economisch verantwoorde recycling van accu’s, batterijen en metalen. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen voor onze ketens en (potentiële) negatieve impact voor mens en milieu identificeren, voorkomen en verminderen. Daarnaast streven wij naar een maximale bijdrage aan de circulaire economie mede om grondstoffen tekort in de toekomst te voorkomen. Het ondertekenen van dit convenant is daarom een logische vervolgstap voor Van Peperzeel. We kijken ernaar uit om onze kennis en ervaring te delen en van andere partijen in het convenant te leren. Door samen te werken aan de doelstellingen van het akkoord kunnen we een positief verschil maken in de internationale ketens.

Metalen zijn essentieel voor de productie van verschillende goederen en technologieën, en zijn cruciaal voor de transitie naar schone en duurzame energie. De uitvoering van het Convenant zal worden toegewijd aan:

-                bedrijven te voorzien van de nodige kennis, instrumenten en andere hulpmiddelen en/of tools, zodat zij in staat zijn om potentiële risico’s in hun toeleveringsketen (van mijnbouw tot recycling) te begrijpen en aan te pakken,

-                het identificeren en aanpakken van potentiele risico’s in de toeleveringsketen van secundaire grondstoffen (schroot), en

-                relevante actoren in de metaalketen (op nationaal en internationaal niveau) aan te moedigen om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en het VN-verdrag voor Bedrijfsleven en Mensenrechten te respecteren en hiernaar te handelen.

Wij doen een beroep op al onze zakenrelaties om onze inzet te steunen en samen met ons aan verantwoorde metaalketens te werken.

Geïnteresseerd in deelname of meer informatie? Neem contact op met het secretariaat via metaalconvenant(at)ser.nl of bezoek de website.

Partijen: A&M Recycling | In2Waste Solutions, Century Aluminum Vlissingen, Climax Molybdenum, CNV, E-MAX Aluminium Profielen, Eurometaux, FNV, Global March against Child Labour, Gooimeer, IUCN Nederland, Krommenhoek Metals, Metaal Nederland, het Ministerie voor Buitenlandse Zaken, Nyrstar, Smart-M, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Tata Steel Nederland, Unicef Nederland, Uzimet, Van Peperzeel en Wuppermann Staal Nederland.

 

Steunbetuigers: Bettercoal, FME, International Tin Association, International Zinc Association, Metaal Recycling Federatie en Terre des Hommes.

 


Website1.1

Uitzending van Het Klokhuis

Geschreven door Niels Koster op 13 oktober 2021

Enkele maanden geleden kwam Het Klokhuis ons bedrijfsproces filmen. Dit is een erg leuk en informatief filmpje geworden! 

Van Peperzeel wil schadevergoeding van gemeente

Geschreven door Niels Koster op 2 september 2021

Het Lelystadse bedrijf Van Peperzeel eist een schadevergoeding van de gemeente Lelystad. Van Peperzeel neemt het de provincie, de gemeente en de omgevingsdienst kwalijk dat er jarenlang vergunningen aan het bedrijf zijn verstrekt, terwijl dat officieel niet klopte met de wet- en regelgeving.

Lees hier het volledige bericht

Reactie uitzending Omroep Flevoland

Geschreven door Niels Koster op 24 augustus 2021

Afgelopen vrijdag 20 augustus 2021 om 17.00 uur en tevens vanmorgen vroeg was Van Peperzeel onderwerp van het gesprek tijdens een nieuwsuitzending van Omroep Flevoland. In deze nieuwsitems werd aangegeven dat wij zouden moeten verhuizen naar een nieuwe locatie, gezien onze bedrijfsactiviteiten. Onze reactie hierop is als volgt:

Allereerst beschikken wij over een rechtmatig verkregen en onherroepelijke vergunning. Onze huidige bedrijfsactiviteiten zijn dus volledig vergund en op basis hiervan is er ook geen sprake over een verhuizing naar een ander bedrijventerrein. Er is inderdaad sprake van een tijdelijke gedoogsituatie voor een verruimde opslag van li-ion batterijen. De reden voor dit gedoogbesluit is het COVID-19 virus, wat heeft geleid tot tijdelijke sluitingen van recyclers in Europa. Desalniettemin zijn wij in gesprek met de gemeente Lelystad voor een eventuele andere locatie onder andere wegens uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten. 

Wij betreuren ten zeerste dat wij door Omroep Flevoland worden betitteld als een bedrijf dat “aan banden zou moeten worden gelegd.” Wij zijn juist een vooruitstrevend bedrijf met innovatieve oplossingen voor de (wereldwijde) batterijproblematiek. We hebben onze vergunningen up to date, beschikken over diverse (ISO) certificaten en hebben juist het milieu hoog in het vaandel staan.

In deze nieuwsitems lijkt het alsof wij li-ion batterijen en ongesorteerde batterijen opslaan in onze grote bedrijfshal. Hierbij is ook niet gebruik gemaakt van recent beeldmateriaal. Sinds begin 2020 slaan wij namelijk li-ion batterijen en ongesorteerde batterijen gecompartimenteerd op in onze opslagcontainers, welke allemaal voorzien zijn van een speciaal blussysteem. Hierdoor is het risico voor de omgeving tot het minimum beperkt.

Regels rondom opslag van li-ion batterijen zijn niet duidelijk en op dit moment aan veranderingen onderhevig. Wij hebben zeer regelmatig overleg met de Veiligheidsregio en Omgevingsdienst / Provincie Flevoland omtrent mogelijke oplossingen.

 


Arie de Jong, directeur van Stibat Services, blikt terug en vooruit

Geschreven door Niels Koster op 19 juli 2021

De samenwerking tussen Stibat en Van Peperzeel B.V. voor het sorteren, opslaan en transporteren van afgedankte batterijen in Nederland mooi uitgelicht in het jaarverslag 2020 van Stibat.


Unieke verpakking kritische lithium-ion batterijen

Geschreven door Niels Koster op 8 juli 2021

Voor het transporteren van kritische lithium-ion batterijen beschikt Van Peperzeel B.V. als enig bedrijf

in Nederland over verpakkingen die aan de huidige ADR-voorschriften voldoen.

Van Peperzeel B.V. heeft opnieuw geïnvesteerd in verpakkingen die geschikt zijn voor het transport van

kritische batterijpakketten, van een elektrische fiets tot aan complete batterijpakketten van elektrische

voertuigen.

Voor meer informatie over het transporteren, opslaan en recycling van batterijen, neem contact met ons

op telefoon +31 (0) 320 401400 / info@peperzeel.nl

Foto's nieuwe emballage

Van Peperzeel heeft ruim 600 ton batterijen gesorteerd uit Denemarken.

Geschreven door Niels Koster op 12 februari 2021

Van Peperzeel heeft deze consumentenbatterijen uit Denemarken in haar sorteercentrum in Lelystad gesorteerd en gereed gemaakt voor recycling in Europa. Deze batterijen waren gedeponeerd op een stortplaats in Denemarken. In 2016 werd aangekondigd dat deze stortplaats ging sluiten, en dat het gebied binnen een paar jaar moest worden opgeruimd. Tijdens het recyclingproces van deze batterijen worden voornamelijk de metalen teruggewonnen, zoals zink, staal en messing. 

Lees het volledige verhaal op: 

https://www.fortum.dk/media/2021/02/reducing-waste-one-gp-batteries-main-environmental-focus-areas 

Erkend-Duurzaam_banner-240x60_V1


ISO 14001


ISO 9001


MRF keurmerk
Contact

Van Peperzeel 
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad 
T +31 (0)320 - 401 400
E info@peperzeel.nl 

Locatie
Blijf op de hoogte!