Logo%20transparant
Nl En 

Van Peperzeel B.V. werkt aan verantwoorde metaalketens.

Geschreven door Niels Koster op 13 oktober 2021

Van Peperzeel B.V. werkt aan verantwoorde metaalketens

Van Peperzeel informeert trots al onze zakenrelaties dat wij actief samenwerken met verschillende organisaties om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en om ernstige negatieve effecten voor mens en milieu, gelinkt aan de metaalketen, aan te pakken. Die effecten zouden wij onmogelijk alleen kunnen aanpakken. Deze multi-stakeholder samenwerking verloopt via het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector, wat ons ook in staat stelt om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Andere deelnemende organisaties zijn bedrijven, de overheid, brancheverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en vakbonden.

Van Peperzeel draagt bij aan het bevorderen van milieuvriendelijke en economisch verantwoorde recycling van accu’s, batterijen en metalen. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen voor onze ketens en (potentiële) negatieve impact voor mens en milieu identificeren, voorkomen en verminderen. Daarnaast streven wij naar een maximale bijdrage aan de circulaire economie mede om grondstoffen tekort in de toekomst te voorkomen. Het ondertekenen van dit convenant is daarom een logische vervolgstap voor Van Peperzeel. We kijken ernaar uit om onze kennis en ervaring te delen en van andere partijen in het convenant te leren. Door samen te werken aan de doelstellingen van het akkoord kunnen we een positief verschil maken in de internationale ketens.

Metalen zijn essentieel voor de productie van verschillende goederen en technologieën, en zijn cruciaal voor de transitie naar schone en duurzame energie. De uitvoering van het Convenant zal worden toegewijd aan:

-                bedrijven te voorzien van de nodige kennis, instrumenten en andere hulpmiddelen en/of tools, zodat zij in staat zijn om potentiële risico’s in hun toeleveringsketen (van mijnbouw tot recycling) te begrijpen en aan te pakken,

-                het identificeren en aanpakken van potentiele risico’s in de toeleveringsketen van secundaire grondstoffen (schroot), en

-                relevante actoren in de metaalketen (op nationaal en internationaal niveau) aan te moedigen om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en het VN-verdrag voor Bedrijfsleven en Mensenrechten te respecteren en hiernaar te handelen.

Wij doen een beroep op al onze zakenrelaties om onze inzet te steunen en samen met ons aan verantwoorde metaalketens te werken.

Geïnteresseerd in deelname of meer informatie? Neem contact op met het secretariaat via metaalconvenant(at)ser.nl of bezoek de website.

Partijen: A&M Recycling | In2Waste Solutions, Century Aluminum Vlissingen, Climax Molybdenum, CNV, E-MAX Aluminium Profielen, Eurometaux, FNV, Global March against Child Labour, Gooimeer, IUCN Nederland, Krommenhoek Metals, Metaal Nederland, het Ministerie voor Buitenlandse Zaken, Nyrstar, Smart-M, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Tata Steel Nederland, Unicef Nederland, Uzimet, Van Peperzeel en Wuppermann Staal Nederland.

 

Steunbetuigers: Bettercoal, FME, International Tin Association, International Zinc Association, Metaal Recycling Federatie en Terre des Hommes.

 


Website1.1

Reacties

Erkend-Duurzaam_banner-240x60_V1


ISO 14001


ISO 9001


MRF keurmerk
Contact

Van Peperzeel 
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad 
T +31 (0)320 - 401 400
E info@peperzeel.nl 

Locatie
Blijf op de hoogte!