Logo%20transparant
Nl En 

Stichting Open

Stichting Open (voorheen Stibat) is opgericht om producenten en importeurs van batterijen te helpen te voldoen aan hun verplichting (producten met) gebruikte batterijen in te zamelen en te verwerken. Van Peperzeel verzorgt de inzameling, sortering en verwerking van alle batterijen voor Stichting Open door heel Nederland. Meer dan 4.500 ton batterijen wordt jaarlijks met behulp van speciaal ontwikkelde machines gesorteerd.  

Batterijsortering 142 x 90

Oranje lijst

Alle batterijen vallen op dit moment onder de oranje lijst procedure van EU-regeling 1013/2006. Deze procedure is herzien in Brussel. De herziening betreft het verscherpen van de procedure, zodanig dat géén vrije doorgang van dit soort reststoffen meer toegestaan is. Alleen met toestemming van alle betrokken (transport)landen mag dan nog worden getransporteerd. Van Peperzeel beschikt reeds jaren over de juiste vergunningen om batterijen (ook in de nieuwe situatie) veilig en legaal door Europa te mogen transporteren.

 

Bekijk de brochure:

Oude Batterij Brochure
mark-of-trust-multi-scheme-9001-14001-45001-En-GB-0321


Erkend-Duurzaam_banner-240x60_V1
Contact

Van Peperzeel 
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad 
T +31 (0)320 - 401 400
E info@peperzeel.nl 

Locatie
Blijf op de hoogte!
mrf-keurmerk