Logo%20transparant
Nl En 

Nieuws

22nd International Congress for Battery Recycling

Geschreven door Niels Koster op 20 september 2017

Deze week staat Battery Safety Solutions op het 22e Internationale Congres Batterij Recycling (ICBR) in Lissabon om haar producten te promoten. Onder andere de Gelkoh container, Aerosol en het N-EXT blusmiddel worden geshowd. De laatstgenoemde is veel getest op Lithium and Li-ion batterij branden en de resultaten waren meer dan goed. Voor meer informatie over de blusmiddelen bekijk de website van Battery Safety Solutions.

DKFUH1RXcAENYdq

Inzameling Lithium(-ion) batterijen

Geschreven door Niels Koster op 7 september 2017

Vandaag de dag worden meer en meer huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten/producten uitgevoerd met lithium metaal- (niet oplaadbaar) of Li-ion batterijen.

Daarnaast zien we ook een grote toename van deze nieuwe generatie batterijen toegepast worden in de wereld van elektrische mobiliteit. Denk hierbij aan E-bikes, E- scooters, Hybride- en EV voertuigen.

In vrachtauto’s en bussen worden ook meer en meer hybride oplossingen aangeboden. Voor (stads)bussen geldt op dit moment dat er veel nieuwe mogelijkheden zijn op het gebied van elektrische aandrijvingen. Dit alles natuurlijk ingegeven om fossiele brandstoffen die eindig zijn in het gebruikt te gaan beperken. Een ander groot voordeel is natuurlijk dat de luchtkwaliteit, vooral in de steden, behoorlijk zal gaan toenemen.  

Lithium batterijen

Ook voor deze type batterijen, en toepassingen met deze batterijen, heeft Van Peperzeel de juiste inzamelboxen, verpakkingsinstructies en, de logistieke dienstverlening van de ontdoener naar onze locatie. Daarnaast is (tijdelijke) opslag van alle nieuwste beveiligingssystemen voorzien. Ook regelt Van Peperzeel de efficiënte logistiek naar de diverse recyclers in Europa waar Van Peperzeel nauw mee samen werkt. Onze expertise van de inzameling van deze batterijen is ook gebaseerd op jarenlange ervaring die Van Peperzeel heeft verkregen met de inzameling van alle type (consumenten) batterijen.

Van Peperzeel bv werkt nauw samen met Stichting Batterijen (Stibat), ARN en diverse (auto)producenten en importeurs. Indien noodzakelijk kan Van Peperzeel een Europees dekkend retour logistiek systeem aanbieden tegen de meest efficiënte kosten/opbrengsten.

Blussystemen voor Lithium- (metaal) en Li-ion batterijen

Wanneer dit soort type batterijen niet juist behandeld en/of verpakt worden zal bij “end of live” (EOL) status of wanneer deze batterijen de status “damaged and defective” (na ongeval of vallen van grotere hoogte van producten met batterijen) hebben een mogelijke gevaar situatie kunnen ontstaan. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot brand met grote schades mens en milieu als gevolg.

Naast dat Van Peperzeel bv de juiste verpakkingen heeft voor alle voorkomende stadia waarin dit soort batterijen en producten met deze batterijen geïntegreerd kunnen voorkomen heeft Van Peperzeel bv ook blussystemen om dit soort branden te kunnen blussen. Voor informatie omtrent deze blussystemen zie ook de speciale website www.batterysafetysolutions.com of www.n-ext.eu

Johan van Peperzeel Erelid MRF (Bron: MRF Circulaire)

Geschreven door Niels Koster op 7 september 2017
ErelidMRF1

Johan van Peperzeel Erelid MRF

Geschreven door Niels Koster op 17 juli 2017

Stukje uit jaargang 5 van het Schroot!

ErelidMRF

Internationaal congres Batterijrecycling (ICBR 2017)

Geschreven door Niels Koster op 1 mei 2017

Het 22e internationale congres voor recycling van batterijen is gericht op wereldwijde wetgeving, regulering van transport en veiligheid en effectieve recycling.

Tijdens het congres dat 20 september t/m 22 september 2017 zal plaatsvinden in Lissabon zal Johan van Peperzeel spreken over de brandveiligheid van batterijen. Tevens staat er een stand van Battery Safety Solutions die een blusoplossing voor Lithium/Li-ion problemen aanbieden.

scn16973719

Seminar ''Hoe om te gaan met opslag, transport en terugname van Li-ion batterijen binnen de nieuwe regelgeving''.

Geschreven door Niels Koster op 19 april 2017

Van Peperzeel zal op 1 juni 2017 in nauwe samenwerking met European Cleaning Machines Recycling (ECMR) een seminar organiseren met als thema

                                   "Hoe om te gaan met opslag, transport en terugname
                                     van Li-ion-batterijen binnen de nieuwe regelgeving".

ECMR is een van de toonaangevende en betrouwbare krachten in de schoonmaakindustrie  die voor innovatie en duurzaamheid zorgdragen, die leiden naar een kringloopsamenleving. Van Peperzeel is, naast dat het dé inzamelaar van gebruikte loodzuurbatterijen is, ook het nationale sorteercentrum van afgedankte Li-ion-batterijen. Gezamenlijk helpen de beide bedrijven producenten en importeurs om aan hun verplichting van inzameling en afhandeling van gebruikte batterijen te voldoen.

De schoonmaakindustrie is zich tegenwoordig steeds meer bewust van de schadelijke milieueffecten van loodzuurbatterijen en de nog gevaarlijker nieuwe generatie Li-ion-batterijen die de veiligheid van opslag, vervoer en hergebruik kunnen schaden.

De gecombineerde kennis en expertise van ECMR en Van Peperzeel resulteerde in unieke kennis over gebruikte batterijen en de recycling mogelijkheden hiervan.

Zij zullen deze kennis met u delen door tijdens dit seminar gevaarlijke goederen te behandelen, zodat u weet hoe veiligheidsprocedures kunnen worden gewaarborgd en vervoer in overeenstemming kan worden gebracht met de huidige nieuwe regelgeving binnen de EU. Dit seminar is uniek binnen onze schoonmaakindustrie. Het zal nieuwe inzichten aanreiken om goederen op een veilige en duurzame manier te verwerken, zonder gevaar voor de betrokken medewerkers, die dagelijks met Li-ion-batterijen geconfronteerd worden en voor het milieu.  

Dit seminar is vooral bedoeld voor MVO-, magazijn-, veiligheids- en kwaliteitsmanagers en voor iedereen die dagelijks met gevaarlijke goederen werkt.

Voor meer informatie: http://www.ecmr.nu/seminar/

ECMR                                                                                                   Van Peperzeel

Het Spijk 3                                                                                           James Wattlaan 6

NL-8321 WT Urk                                                                                  NL-8218 MB Lelystad

www.ecmr.nu                                                                                       www.peperzeel.nl

Containers beveiligd met FirePro Aerosol blussystemen.

Geschreven door Niels Koster op 4 april 2017

Vanaf vandaag zijn onze containers, geschikt voor Lithium en Li-ion batterijen, beveiligd met FirePro Aerosol blussystemen.

Voor meer informatie zie ook www.batterysafetysolutions.com

17796063_1073379232807897_7293440181274721632_n

Project Duurzame Inzetbaarheid

Geschreven door Niels Koster op 17 februari 2017

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is het project ESF Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen. Het resultaat van dit project kan een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers.

Van Peperzeel heeft met succes meegewerkt aan dit project. Binnen Van Peperzeel werd onderzocht of er gezondheidsrisico’s zijn bij het blootstellen van metalen of zwavelig zuur bij het storten van accu’s. Het doel van het onderzoek was om de blootstellingsniveaus opnieuw te meten om gezondheidsrisico’s uit te sluiten. Er zijn op 3 verschillende dagen 6 metingen gedaan om de blootstelling te meten. De resultaten van de metingen waren onder de 10% van de grenswaarden en dit betekend dat we in het groene gebied zitten. Kortom we voldoen aan de grenswaarden voor de blootstelling. Naast de metingen zijn er bij de medewerkers in de productie aan het begin en aan het eind van de dag een urine monster afgenomen. De urine is onderzocht op arseen, kwik, lood, cadmium en kobalt. De waarde in de urine monsters zijn allen beneden de grenswaarde en geven geen aanleiding tot vervolgonderzoek. De uitslag van de andere metingen is dat de grenswaarde niet wordt overschreden. Voor aluminium en lood geldt dat deze iets boven de grenswaarde liggen, maar gezien de geringe overschrijding zijn hier ook geen extra metingen of vervolgonderzoek nodig. Het uitvoeren van de metingen is gedaan conform de NEN-EN 689.

Mocht u vragen hebben, of wilt u meer informatie over dit onderzoek, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


esf-logo-uitgebreid
Erkend-Duurzaam_banner-240x60_V1


ISO 14001


ISO 9001


MRF keurmerk
Contact

Van Peperzeel 
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad 
T +31 (0)320 - 401 400
E info@peperzeel.nl 

Locatie
Blijf op de hoogte!