Logo%20transparant
Nl En 

Nieuws

Equip Auto 2017

Geschreven door Niels Koster op 19 oktober 2017

Battery Safety Solutions en Van Peperzeel op de Equip Auto 2017. Bezoek van NL ambassadeur van Frankrijk op de stand van Holland High Tech, alwaar BSS een stand heeft. Goede toespraken en netwerk mogelijkheden met ambassade personeel en mensen van EZ en BZ. #equipauto2017

Holland Day - Equip Auto 2017

Geschreven door Niels Koster op 11 oktober 2017

Van 17 tot en met 21 oktober is het tijd voor de inmiddels veertig jaar bestaande vakbeurs Equip Auto te Parijs. De vakbeurs stelt dat zij dit jaar het hart wil zijn voor connected mobility. Een thema, dat aan de vooravond van de introductie van de e-call actueler is dan ooit. Want volgend jaar zal iedere nieuwe auto die van de band rolt connected zijn. Equip Auto verwacht dit jaar ongeveer 100.000 bezoekers, waarvan 35-40 procent van buiten Frankrijk zal komen. Er zijn diverse workshops en persmomenten, ook internationaal.

Van Peperzeel staat samen met Battery Safety Solutions op de Equip Auto 2017. De Holland Day vindt plaats op woensdag 18 oktober. Johan van Peperzeel zal op deze dag een pitch houden met als thema; ‘Battery Safety Solutions in the world of E-mobility’.

22nd International Congress for Battery Recycling

Geschreven door Niels Koster op 20 september 2017

Deze week staat Battery Safety Solutions op het 22e Internationale Congres Batterij Recycling (ICBR) in Lissabon om haar producten te promoten. Onder andere de Gelkoh container, Aerosol en het N-EXT blusmiddel worden geshowd. De laatstgenoemde is veel getest op Lithium and Li-ion batterij branden en de resultaten waren meer dan goed. Voor meer informatie over de blusmiddelen bekijk de website van Battery Safety Solutions.

DKFUH1RXcAENYdq

Inzameling Lithium(-ion) batterijen

Geschreven door Niels Koster op 7 september 2017

Vandaag de dag worden meer en meer huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten/producten uitgevoerd met lithium metaal- (niet oplaadbaar) of Li-ion batterijen.

Daarnaast zien we ook een grote toename van deze nieuwe generatie batterijen toegepast worden in de wereld van elektrische mobiliteit. Denk hierbij aan E-bikes, E- scooters, Hybride- en EV voertuigen.

In vrachtauto’s en bussen worden ook meer en meer hybride oplossingen aangeboden. Voor (stads)bussen geldt op dit moment dat er veel nieuwe mogelijkheden zijn op het gebied van elektrische aandrijvingen. Dit alles natuurlijk ingegeven om fossiele brandstoffen die eindig zijn in het gebruikt te gaan beperken. Een ander groot voordeel is natuurlijk dat de luchtkwaliteit, vooral in de steden, behoorlijk zal gaan toenemen.  

Lithium batterijen

Ook voor deze type batterijen, en toepassingen met deze batterijen, heeft Van Peperzeel de juiste inzamelboxen, verpakkingsinstructies en, de logistieke dienstverlening van de ontdoener naar onze locatie. Daarnaast is (tijdelijke) opslag van alle nieuwste beveiligingssystemen voorzien. Ook regelt Van Peperzeel de efficiënte logistiek naar de diverse recyclers in Europa waar Van Peperzeel nauw mee samen werkt. Onze expertise van de inzameling van deze batterijen is ook gebaseerd op jarenlange ervaring die Van Peperzeel heeft verkregen met de inzameling van alle type (consumenten) batterijen.

Van Peperzeel bv werkt nauw samen met Stichting Batterijen (Stibat), ARN en diverse (auto)producenten en importeurs. Indien noodzakelijk kan Van Peperzeel een Europees dekkend retour logistiek systeem aanbieden tegen de meest efficiënte kosten/opbrengsten.

Blussystemen voor Lithium- (metaal) en Li-ion batterijen

Wanneer dit soort type batterijen niet juist behandeld en/of verpakt worden zal bij “end of live” (EOL) status of wanneer deze batterijen de status “damaged and defective” (na ongeval of vallen van grotere hoogte van producten met batterijen) hebben een mogelijke gevaar situatie kunnen ontstaan. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot brand met grote schades mens en milieu als gevolg.

Naast dat Van Peperzeel bv de juiste verpakkingen heeft voor alle voorkomende stadia waarin dit soort batterijen en producten met deze batterijen geïntegreerd kunnen voorkomen heeft Van Peperzeel bv ook blussystemen om dit soort branden te kunnen blussen. Voor informatie omtrent deze blussystemen zie ook de speciale website www.batterysafetysolutions.com of www.n-ext.eu

Johan van Peperzeel Erelid MRF (Bron: MRF Circulaire)

Geschreven door Niels Koster op 7 september 2017
ErelidMRF1

Johan van Peperzeel Erelid MRF

Geschreven door Niels Koster op 17 juli 2017

Stukje uit jaargang 5 van het Schroot!

ErelidMRF

Internationaal congres Batterijrecycling (ICBR 2017)

Geschreven door Niels Koster op 1 mei 2017

Het 22e internationale congres voor recycling van batterijen is gericht op wereldwijde wetgeving, regulering van transport en veiligheid en effectieve recycling.

Tijdens het congres dat 20 september t/m 22 september 2017 zal plaatsvinden in Lissabon zal Johan van Peperzeel spreken over de brandveiligheid van batterijen. Tevens staat er een stand van Battery Safety Solutions die een blusoplossing voor Lithium/Li-ion problemen aanbieden.

scn16973719

Seminar ''Hoe om te gaan met opslag, transport en terugname van Li-ion batterijen binnen de nieuwe regelgeving''.

Geschreven door Niels Koster op 19 april 2017

Van Peperzeel zal op 1 juni 2017 in nauwe samenwerking met European Cleaning Machines Recycling (ECMR) een seminar organiseren met als thema

                                   "Hoe om te gaan met opslag, transport en terugname
                                     van Li-ion-batterijen binnen de nieuwe regelgeving".

ECMR is een van de toonaangevende en betrouwbare krachten in de schoonmaakindustrie  die voor innovatie en duurzaamheid zorgdragen, die leiden naar een kringloopsamenleving. Van Peperzeel is, naast dat het dé inzamelaar van gebruikte loodzuurbatterijen is, ook het nationale sorteercentrum van afgedankte Li-ion-batterijen. Gezamenlijk helpen de beide bedrijven producenten en importeurs om aan hun verplichting van inzameling en afhandeling van gebruikte batterijen te voldoen.

De schoonmaakindustrie is zich tegenwoordig steeds meer bewust van de schadelijke milieueffecten van loodzuurbatterijen en de nog gevaarlijker nieuwe generatie Li-ion-batterijen die de veiligheid van opslag, vervoer en hergebruik kunnen schaden.

De gecombineerde kennis en expertise van ECMR en Van Peperzeel resulteerde in unieke kennis over gebruikte batterijen en de recycling mogelijkheden hiervan.

Zij zullen deze kennis met u delen door tijdens dit seminar gevaarlijke goederen te behandelen, zodat u weet hoe veiligheidsprocedures kunnen worden gewaarborgd en vervoer in overeenstemming kan worden gebracht met de huidige nieuwe regelgeving binnen de EU. Dit seminar is uniek binnen onze schoonmaakindustrie. Het zal nieuwe inzichten aanreiken om goederen op een veilige en duurzame manier te verwerken, zonder gevaar voor de betrokken medewerkers, die dagelijks met Li-ion-batterijen geconfronteerd worden en voor het milieu.  

Dit seminar is vooral bedoeld voor MVO-, magazijn-, veiligheids- en kwaliteitsmanagers en voor iedereen die dagelijks met gevaarlijke goederen werkt.

Voor meer informatie: http://www.ecmr.nu/seminar/

ECMR                                                                                                   Van Peperzeel

Het Spijk 3                                                                                           James Wattlaan 6

NL-8321 WT Urk                                                                                  NL-8218 MB Lelystad

www.ecmr.nu                                                                                       www.peperzeel.nl

Erkend-Duurzaam_banner-240x60_V1


ISO 14001


ISO 9001


MRF keurmerk
Contact

Van Peperzeel 
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad 
T +31 (0)320 - 401 400
E info@peperzeel.nl 

Locatie
Blijf op de hoogte!