Logo%20transparant
Nl En 

Project Duurzame Inzetbaarheid

Geschreven door Niels Koster op 17 februari 2017

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is het project ESF Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen. Het resultaat van dit project kan een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers.

Van Peperzeel heeft met succes meegewerkt aan dit project. Binnen Van Peperzeel werd onderzocht of er gezondheidsrisico’s zijn bij het blootstellen van metalen of zwavelig zuur bij het storten van accu’s. Het doel van het onderzoek was om de blootstellingsniveaus opnieuw te meten om gezondheidsrisico’s uit te sluiten. Er zijn op 3 verschillende dagen 6 metingen gedaan om de blootstelling te meten. De resultaten van de metingen waren onder de 10% van de grenswaarden en dit betekend dat we in het groene gebied zitten. Kortom we voldoen aan de grenswaarden voor de blootstelling. Naast de metingen zijn er bij de medewerkers in de productie aan het begin en aan het eind van de dag een urine monster afgenomen. De urine is onderzocht op arseen, kwik, lood, cadmium en kobalt. De waarde in de urine monsters zijn allen beneden de grenswaarde en geven geen aanleiding tot vervolgonderzoek. De uitslag van de andere metingen is dat de grenswaarde niet wordt overschreden. Voor aluminium en lood geldt dat deze iets boven de grenswaarde liggen, maar gezien de geringe overschrijding zijn hier ook geen extra metingen of vervolgonderzoek nodig. Het uitvoeren van de metingen is gedaan conform de NEN-EN 689.

Mocht u vragen hebben, of wilt u meer informatie over dit onderzoek, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


esf-logo-uitgebreid

Reacties

Erkend-Duurzaam_banner-240x60_V1


ISO 14001


ISO 9001


MRF keurmerk
Contact

Van Peperzeel 
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad 
T +31 (0)320 - 401 400
E info@peperzeel.nl 

Locatie
Blijf op de hoogte!