Logo%20transparant
Nl En 

Seminar ''Hoe om te gaan met opslag, transport en terugname van Li-ion batterijen binnen de nieuwe regelgeving''.

Geschreven door Niels Koster op 19 april 2017

Van Peperzeel zal op 1 juni 2017 in nauwe samenwerking met European Cleaning Machines Recycling (ECMR) een seminar organiseren met als thema

                                   "Hoe om te gaan met opslag, transport en terugname
                                     van Li-ion-batterijen binnen de nieuwe regelgeving".

ECMR is een van de toonaangevende en betrouwbare krachten in de schoonmaakindustrie  die voor innovatie en duurzaamheid zorgdragen, die leiden naar een kringloopsamenleving. Van Peperzeel is, naast dat het dé inzamelaar van gebruikte loodzuurbatterijen is, ook het nationale sorteercentrum van afgedankte Li-ion-batterijen. Gezamenlijk helpen de beide bedrijven producenten en importeurs om aan hun verplichting van inzameling en afhandeling van gebruikte batterijen te voldoen.

De schoonmaakindustrie is zich tegenwoordig steeds meer bewust van de schadelijke milieueffecten van loodzuurbatterijen en de nog gevaarlijker nieuwe generatie Li-ion-batterijen die de veiligheid van opslag, vervoer en hergebruik kunnen schaden.

De gecombineerde kennis en expertise van ECMR en Van Peperzeel resulteerde in unieke kennis over gebruikte batterijen en de recycling mogelijkheden hiervan.

Zij zullen deze kennis met u delen door tijdens dit seminar gevaarlijke goederen te behandelen, zodat u weet hoe veiligheidsprocedures kunnen worden gewaarborgd en vervoer in overeenstemming kan worden gebracht met de huidige nieuwe regelgeving binnen de EU. Dit seminar is uniek binnen onze schoonmaakindustrie. Het zal nieuwe inzichten aanreiken om goederen op een veilige en duurzame manier te verwerken, zonder gevaar voor de betrokken medewerkers, die dagelijks met Li-ion-batterijen geconfronteerd worden en voor het milieu.  

Dit seminar is vooral bedoeld voor MVO-, magazijn-, veiligheids- en kwaliteitsmanagers en voor iedereen die dagelijks met gevaarlijke goederen werkt.

Voor meer informatie: http://www.ecmr.nu/seminar/

ECMR                                                                                                   Van Peperzeel

Het Spijk 3                                                                                           James Wattlaan 6

NL-8321 WT Urk                                                                                  NL-8218 MB Lelystad

www.ecmr.nu                                                                                       www.peperzeel.nl

Reacties

Erkend-Duurzaam_banner-240x60_V1


ISO 14001


ISO 9001


MRF keurmerk
Contact

Van Peperzeel 
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad 
T +31 (0)320 - 401 400
E info@peperzeel.nl 

Locatie
Blijf op de hoogte!