Logo%20transparant
Nl En 

Beleidsverklaring

Kwaliteits- en milieubeleid (Beleidsverklaring)

Van Peperzeel B.V. is als inzamelaar van oude accu's, batterijen en metalen onderdeel van een circulaire economie waarbij herbruikbaarheid van producten en grondstoffen voorop staat en waarde vernietiging zoveel als mogelijk wordt tegengegaan. Van Peperzeel verbindt zich tot continue verbetering op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu, het voorkomen en reduceren van milieuverontreiniging en het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden binnen het bedrijf, alsmede het voldoen aan wettelijke en andere eisen die de organisatie onderschrijft. Het vergroten van de bijdrage aan het bevorderen van  milieuvriendelijke en economisch verantwoorde recycling is en blijft de belangrijkste milieudoelstelling voor Van Peperzeel B.V.


Erkend-Duurzaam_banner-240x60_V1


ISO 14001


ISO 9001


MRF keurmerk
Contact

Van Peperzeel 
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad 
T +31 (0)320 - 401 400
E info@peperzeel.nl 

Locatie
Blijf op de hoogte!